Lille synkron motor

- Oct 17, 2019-

lille synkronmotor

Synkronmotor, ligesom induktionsmotor (dvs. asynkronmotor) er en almindeligt anvendt vekselstrømsmotor. Den synkrone motor er hjertet i kraftsystemet. Det er en komponent, der integrerer rotation og hvile, elektromagnetisk ændring og mekanisk bevægelse og indser transformeringen af elektrisk energi og mekanisk energi. Dens dynamiske ydeevne er meget kompleks. Og dens dynamiske ydeevne har stor indflydelse på den dynamiske ydelse i hele kraftsystemet. Egenskaberne er: under drift med stabil tilstand er der et konstant forhold mellem rotorhastigheden og gitterfrekvensen N = NS = 60f / p, hvor f er netfrekvensen, P er motorens polnummer, og NS kaldes den synkrone hastighed. Hvis netets frekvens er konstant, er hastigheden på den synkrone motor i stabil tilstand konstant og har intet at gøre med belastningens størrelse. Synkronmotorer er opdelt i synkrone generatorer og synkronmotorer. AC i moderne kraftværker er hovedsageligt synkrone generatorer.

TW-70TYDB

Et par af:Introduktion af billig ac synkronmotor Næste:Hvis du køber 24V synkronmotor, kender forskellen i design mellem en synkronmotor og en asynkronmotor