Stepping Motor Application Internationalisering Big Trend.

- Jan 06, 2020-

Stepping Motor applikation internationalisering stor tendens.

Trappemotorrotor er normalt permanent magnet, når strømmen strømmer gennem statorvikling, producerer statorviklingen et vektormagnetisk felt. Magnetfeltet driver rotorrotationen i en vinkel, så rotoren for et par magnetfelter i samme retning som statorens magnetfeltretning. Når statorens vektorfelt roteres i en vinkel. Rotoren roterer også i en vinkel på magnetfeltet. Ved hver indgang på en elektrisk puls roterer motoren i en vinkel for at gå et trin frem. Vinkelforskydningen er proportional med antallet af indgangspulser, og rotationshastigheden er proportional med pulsfrekvensen. Skift rækkefølgen, hvor viklingerne er aktiveret, og motoren vendes. Så kan man kontrollere antallet af impulser, frekvens og tændingssekvensen for hver fasefvikling af motoren for at styre rotationen af trinmotor.

07-Precision Equipment Motor

Et par af:Hvad er en mikro børsteløs motor? Næste:Kina Nema 14 leverandører af stepmotor