Arbejdsprincip for egerneko-induktionsmotor

- Sep 24, 2019-

Arbejdsprincip for induktionsmotor til egern bur

Ekorn-burets trefas asynkronmotor (engelsk: 3-fase fire-bur-induktionsmotor) henviser til en trefaset spredt fordelt vikling på motorens stator. Rotoren er en burstyring (fordi føringen ligner sin form som et bur, kaldes den også en asynkronmotor).

Efter at motoren har tilføjet trefaset vekselstrøm til statorviklingen, dannes et roterende magnetfelt. Den lukkede guide på rotoren vil afkende potentialet og strømmen på grund af afskæring af den magnetiske kraftledning i statormagnetfeltet. Den ladede (nuværende) leder bevæger sig i magnetfeltet, så motorrotoren roterer. Dette er arbejdsprincippet for egern-burets trefas asynkronmotor.

Fordelene ved denne type motor er den enkle struktur, ingen vikling på rotoren, lave vedligeholdelsesomkostninger og lang levetid. Der er mange lejligheder, næsten i dagligdagen, til fabriksudstyr, havneterminaler, oliefelter og kulminer.

TW-Y2-2

Et par af:Tre-fase induktionsmaskinefabrik, der forklarer dig Parametrene på den trefasede asynkronmotorskilt Næste:Hvis du køber 3-fase induktionsmotor, skal du forstå dets anvendelsesområde